Aniversari de la zona volcànica de la Garrotxa

Aniversari de la zona volcànica de la Garrotxa. Aquest any 2020 podem celebrar el 38è aniversari d’ençà que el Parlament de Catalunya va aprobar la protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Durant aquest procés es van succeir un seguit d’esdeveniments que van concloure amb l’aprovació de la

El creixement urbà i industrial que va experimentar la regió durant els anys setanta va comportar tot un seguit d’agressions greus que van amenaçar seriosament el conjunt dels seus valors naturals. Així van començar a mobilitzar-se diferents sectors de la societat, una mobilització que va culminar l’any 1976 amb la creació de l’activa Comissió Promotora per a la Protecció de la Zona Volcànica i amb la celebració, un any després, de la cloenda de la Campanya per a la Salvaguarda del Patrimoni Natural dels Països Catalans, organitzada pel Congrés de Cultura Catalana.

Finalment, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa, que declarava Paratge Natural d’Interès Nacional la zona volcànica de la Garrotxa, amb la finalitat d’atendre la conservació de la seva flora, la seva constitució geomorfològica i la seva especial bellesa, i en atenció al caràcter singular del territori (art. 1). Així mateix, declarava una vintena de reserves integrals d’interès geobotànic, amb la finalitat d’evitar-hi qualsevol acció que pogués reportar la destrucció, el deteriorament, la transformació o la desfiguració de la seva geomorfologia o de la seva flora (art. 2). El Decret 71/1986, de 13 de febrer, sobre aprovació de la concreció topogràfica dels límits del Parc Natural i de les reserves naturals de la zona volcànica de la Garrotxa, descriu el perímetre exterior del Parc i les parcel·les i les subparcel·les cadastrals incloses dins les reserves naturals.

Llei de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa va tenir un seguit de terminis fons a la final aprobació:

· L’aprovació el 1973 del Catàleg de zones protegides de l’Ajuntament d’Olot que incloïa molts dels indrets més notables del terme municipal

· La proposició el 1975 per part de l’Asociación Española para la Ordenación del Medio Ambiente de la declaració de la zona com a Indret Natural d’Interès Nacional

· La constitució de la Comissió Promotora per a la Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa (CPPZV) el 1976

· L’edició del Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans de la ICHN el 1976

· La campanya “Salvem els volcans” dins de la Campanya per a la Salvaguarda del Patrimoni Natural del Congrés de Cultura Catalana durant tot l’any 1977

· I la llarga tramitació de la Llei de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa iniciada amb l’assumpció de la defensa de la zona volcànica per part de la Generalitat de Catalunya l’any 1980 i finalitzada el 3 de març de 1982 amb l’aprovació de la Llei de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa.