Millorem l’espai piscina

Millorem l‘espai piscina, un espai de gran importància en la nostra oferta turística i sobretot l’el període de l’estiu. Si be, l’ any passat ja vàrem fer diferents actuacions prioritàries com tor l’arrenjament de la platja i el boral de la piscina, aquest any ens hem fixa i millorat l’enjardinament del contorn. Hem fet jardineres de contenció a fi de guanyar metres d’espai per gaudir del sol, també hem replantat gespa rústica en dos dels laterals que vas quedar més malmesos en les actuacions de l’any passat amb una barreja d’espècies cespitosas ideal per a zones d’alta intensitat d’ús, en les quals es requereixi d’un baix manteniment, amb una gespa d’excel·lent color tot l’any i d’alta densitat.

Però una dels millores més importants i que no són visibles són la nova línia elèctrica soterrada que hem refet, a fi de poder gaudir d’una millor il·luminació al vespre d’aquest espai i el disseny i pre instal·lació del que pot ser el rec automatitzat a partir de la recollida en diposits d’aigues pluvials.

Esperem que aquesta temporada pogueu gaudir d’aquestes millores en aquest espai, esperarem que les restriccions que en aquest moment tenim puguem superar-les i gaudir de la temporada d’estiu en plena activitat.

Us recordem que l’espai piscina obrirà si tot va be a partir de Sant Joan fins a l’11 de setembre.